Kronika vycházek
"S KPR po pražských vyhlídkách"
(1. část)


-- přečtěte si o vycházkách 9 - 16 nebo přejděte na nejnovější stránku --

* * *

VYCHÁZKA OSMÁ, 15. listopadu 2009 - Tajemné vyhlídky Prahy 5
zapsal: Martin

Tak tohle byla povedená akce! Různorodé vyhlídkové objekty, členitá přírodní zákoutí a teplé slunečné počasí, tím vším se vyznačovala další nedělní vycházka. Šli jsme tentokrát společně a pěšky. Setkali jsme se v 10:15 na tramvajové zastávce Poštovka. Bylo nás 16 a kromě „známých tváří“ jsme přivítali jsme hned 5 nových účastníků(!): Zdeňka, Ivetu a Ondřeje s rodinou. Ve stínu občas zafoukalo, a tak jsme po představení vyrazili: směr Cibulka byl předem dán, vyhlídky č. 2 a 3 zatím zůstávaly utajené.

Vycházka po Praze 5 Vycházka po Praze 5 Vycházka po Praze 5

První krátké zastavení proběhlo u Čínského pavilonu . Znalkyně Helena nás ochotně seznámila s historií jak této romantické stavby, tak i parku Cibulka a zakládání pražských usedlostí, kterých bylo právě na Praze 5 celá řada. Tato stavba, jak vidíte na prvním obrázku, je bohužel zaplocená a chátrá. Je to velká škoda! Rozhledna na Cibulce , k níž jsme směřovali, patří k našim vůbec nejstarším rozhlednám (rok vzniku 1820) a zajímavá je také kamenným schodištěm. Výhled je z důvodu okolních stromů dosti omezen (sídliště Řepy, Motol s nemocnicí, nově Kaufland na Bílé Hoře a část okolního parku), ochoz je však prostorný a cimbuří a vnější schodiště nás opět zaujaly. Škoda jen, že Praha 5 nedokázala vybudovat vycházkový okruh nebo naučnou stezku právě do těchto míst!

Dále jsme prošli parkem vzhůru ke trati k usedlosti Šmukýřka a odtud napříč roklí do areálu další usedlosti - Bullovky (dnes již častěji používán stažený tvar Bulovka, pojmenována po svém vlastníkovi hraběti Ferdinandu Bullovi, jemuž patřila v 18. století). Gloriet Bullovka se bohužel nachází na soukromém pozemku. Zkoušel jsem kontaktovat jeho majitele e-mailem s žádostí o "oficiální" vstup od Bullovky, ale bezvýsledně. Proto větší část z nás navštívila tento čerstvě opravený altánek se zajímavým výhledem především směrem k Motolu serpentinami svahem. Tato utajená stavbička byla onou pověstnou třešničkou na dortu. :-) Samotný dort nás ale teprve čekal: Jarda domluvil s kazatelkou Husova sboru na Smíchově mgr. Šáchovou výstup na věž. Byli jsme velmi vstřícně přijati, uvedeni do modlitebny a po ca. 20 minutovém rozhovoru nás čekal výstup na věž. Stověžatá Praha se nám předvedla v plné kráse - podívejte se i vy na pár snímků. Závěrem jsme se společně vyfotili a cestou k metru se ještě zastavili u pěkného altánku v sadech Na Skalce (ovšem bez výhledu).

Děkuji všem za účast a naprostou skvělou atmosféru vyváženého kolektivu, Jardovi pak za přípravu akce a paní Šáchové za vřelé přijetí v jejím hájemství!

Gloriet Bullovka Vycházka po Praze 5 Vycházka po Praze 5


Vycházka po Praze 5 Vycházka po Praze 5 Vycházka po Praze 5
Čínský pavilon Sídliště Řepy z rozhledny Cibulka Motol z glorietu Bullovka Gloriet Bullovka Husův sbor na Smíchově
Husův sbor na Smíchově Husův sbor na Smíchově Husův sbor na Smíchově Husův sbor na Smíchově
* * *

VYCHÁZKA SEDMÁ, 23. listopadu 2009 - Věž Obecního úřadu v Libiši

zapsal: Martin

Také pro návštěvu vyhlídky Obecního úřadu v nevelké obci Libiš (dříve součást Neratovic) nám počasí přálo, jak je v poslední době obvyklé - což ovšem platí jen pro pražské vycházky.

Rozhlížecí den připadl tentokrát na slunečné listopadové pondělí. Na nádraží v Neratovicích jsme se sešli čtyři, Béďa přijel od Mělníka, a tak se přidal až v Libiši. Naše čtyřka tam došla za 15 minut. Vyhlídkovou věž OÚ lze navštívit po předchozí telefonické objednávce. Starosta nebyl sice přítomen, ale paní ekonomka nám ochotně otevřela vchod a po zlezení 59 schodů jsme se již mohli kochat pohledem na okolí. Východní směr bohužel stíní stromy, a tak jsme sledovali jen západ a sever: Kladensko, hřbet od Kralup k Nelahozevsi, areál Kaučuku, Milešovku a památný Říp, Bukovou horu, Sedlo.

Potenciál 16metrové věžičky není žádný unikát, my jej však využili tentokrát na 100 % a to je fajn. Po asi 50minutové diskusi a rozhlížení se z věže jsme se odebrali k domovům.

OÚ v Libiši Pohled k Řípu Pohled k severozápadu Pohled k západu Výhled na Varhošť a Sedlo OÚ v Libiši


* * *

VYCHÁZKA ŠESTÁ, 6. října 2009 - Věžák na Slunečním náměstí

zapsala: Helena
V říjnu nasadil Jarda Fábera na akce série „Vycházky s KPR po pražských vyhlídkách“ laťku skutečně hodně vysoko. Helena se sice pokoušela o přilehlou radnici Prahy 13, ale po tomto Jardově bonbonku si skoro netroufá... Už z pozvánky na úterý 6.10.2009 v 16.45 na metru Hůrka bylo zřejmé, že se bude jednat o exkluzivní záležitost, ale celá akce na místě předčila naše očekávání, jak výškou objektu a jeho výhledovým potenciálem, tak laskavým doprovodem pana Folprechta, který se nám věnoval a pustil nás vlastně ještě daleko výše, než jsme čekali. Pavel jako na Melechově dokonce zkusil opět vrcholový žebřík, ale tady opět jen z hecu, kvalitu fantastického výhledu to neovlivnilo, jenom měl nad námi (včetně své ženy) navrch. zkráceno

foto: Jaroslav Fábera

Nahoru

* * *

VYCHÁZKA PÁTÁ, 4. října 2009 - Ochoz Husova sboru na Zbraslavi

Jubilejní, pátá vycházka po pražských vyhlídkách připadla na věž Husova sboru na Zbraslavi. Výstup na ochoz nám byl umožněn za podmínky, že nás přijde jen sedm a že se dostavíme po nedělní bohoslužbě. Tak se také stalo. Před Husovým sborem jsme se sešli v 10:25, pouze cyklista Jarda přifuněl celý zpocený s dvouminutovým zpožděním. Inu, stoupání dalo zabrat...

Poloha objektu dávala tušit zajímavé možnosti rozhledů. A ty skutečně nastaly – v polojasném nedělním dopoledni čerstvý vítr pročistil obzory a my mohli sledovat Zbraslav, Pankrác a část Modřan, oblast mezi Chuchlí a Radotínem, Závist, Cukrák a část Hřebenů. V 11 hodin jsme byli účastni odbíjení zvonů. Příjemná návštěva v tomto, na Prahu takřka přírodním, prostředí skončila v 11:15, kdy jsme panu Valentovi poděkovali za umožnění návštěvy, předali společný příspěvek do kasičky a rozešli se domů.

Husův sbor na Zbraslavi Husův sbor na Zbraslavi Husův sbor na Zbraslavi
* * *

VYCHÁZKA ČTVRTÁ, 24. září 2009 - Vyhlídková terasa Českého muzea hudby

Čtvrtá vycházka byla směřována pro změnu na terasu: zamluvili jsme si návštěvu vyhlídkové terasy Českého muzea hudby v Karmelitské ulici; bohužel z technických důvodů nebylo možné vystoupat až do věže bývalého kostela. Proto Helenina nabídka přilákala jen Květu, Martina, Láďu a Vladimíra. V komorním prostředí jsme tak asi 30 minut pobyli na vyhlídkové plošině, rozhlíželi se po okolí a neformálně diskutovali s průvodkyní, která vidouc náš zájem nám umožnila přístup ještě do dvou dalších zajímavých míst muzea - hlavního sálu a nejvyššího přístupného patra. Prakticky letní počasí tak zarámovalo tuto poklidnou a příjemně odpočinkovou akci.

České muzeum hudby České muzeum hudby České muzeum hudby České muzeum hudby
* * *

VYCHÁZKA TŘETÍ, 17. září 2009 - Věž bývalého pivovaru v Braníku

Dalším naším cílem byl výstup na ochoz dřevěné věžičky bývalé správní budovy areálu pivovaru Braník, ve kterém se však již několik let pivo nevaří. Zpřístupnění nám umožnil současný správce areálu ing. Kostka. Na věž se stoupá nejprve schodištěm do nejvyššího patra budovy a poté začíná strmý výstup vnitřkem střechy po dřevěných schodech, které zřejmě předmětem rekonstrukce nebyly.

Ochoz věže je „mimo návštěvní hodiny“ hnízdištěm pro Prahu tolik typických holubů. Byť podlaha ochozu různě skřípala a vrzala, 15 členů (z toho 2 nové členky!) si nenechalo ujít možnost rozhledu na údolí Vltavy, starobylé branické nádraží překlenuté Mostem inteligence, protilehlé barrandovské terasy, Chuchelský háj, návrší Děvín s vodárenskou věží i okolní zástavbu.

Bývalý pivovar Braník Bývalý pivovar Braník Bývalý pivovar Braník Bývalý pivovar Braník
* * *

VYCHÁZKA DRUHÁ, 8. září 2009 - Střešní terasa Palladia

Druhé setkání se konalo v úterý 8. září, kdy se nám podařilo dostat se na jinak zcela veřejnosti uzavřenou střechu obchodního centra Palladium, které vzniklo rekonstrukcí bývalých kasáren na náměstí Republiky. Akci sledoval také kronikář Aleš: „Před vstupem do budovy se nás setkalo celkem 11. Výtahy jsme vyjeli na rozlehlou střechu objektu, celou pokrytou kamenivem. Z ní pak byl za jasného podvečera překrásný pohled na centrum města a hlavně východním směrem na Karlín či Kbely. Kdo byl odvážnější, přiblížil se až k hraně objektu (zábradlí chybí) a mohl sledovat ruch na náměstí pod námi.“

Palladium Palladium Palladium Palladium Palladium Palladium
* * *

VYCHÁZKA PRVNÍ, 27. srpna 2009 - Bývalé Federální shromáždění

Úvodní setkání připravila Helena, která pro nás u kurátorky Národního muzea dr. Roškotové zamluvila komentovanou prohlídku prostor budovy bývalé pražské burzy, později pak Federálního shromáždění a nakonec Rádia Svobodná Evropa s důrazem na vyhlídku na Prahu z nejvyššího patra. Výklad byl zasvěcenější než běžné výklady průvodců; i s výhledem jsme byli velice spokojeni.

Federální shromáždění Federální shromáždění Federální shromáždění Federální shromáždění Federální shromáždění Federální shromáždění

foto: Ziky

Nahoru


Napište mi